DiSC beteendeprofil

Dominans, Socialt inflytande, Stabilitet, Kompetenssökande

DiSC är ett välkänt analysverktyg som beskriver individens beteende. Därigenom kan man göra en kartläggning av både inidividens och gruppens kommunikationsmönster. Det hjälper individen att förstå både sig själv och och sin omgivning bättre. Missförstånd och fallgropar undviks.

Wilk Data är certifierad Inscape DiSC-tränare och utbildar både enskilda personer, grupper och hela organisationer. Utbildningen kan vara allt från en grundläggande profilering av varje medarbetare till ett skräddarsytt program som sträcker sig över längre tid, till exempel för en säljavdelning.

Exempel på vad DiSC bidrar till:

 • För individen

  • Insikt om eget beteende
  • Förståelse för olika motivationsfaktorer
  • Förbättrad kommunikation
 • För organisationen

  • Gemensamt beskrivning av beteende
  • Förbättrad intern kommunikation
  • Förbättrad extern kommunikation
 • Användningsområden

  • Personlig utveckling
  • Grupputveckling
  • Ledarskapsutveckling
  • Säljträning

DiSC används, om så önskas, genomgående inom de tjänster Wilk Data erbjuder, som till exempel projektledning och avdelningschef.

Kontakta Wilk Data så får du en personlig presentation av DiSC och förslag på hur DiSC kan hjälpa just dig.