Apputveckling

Wilk Data utvecklar applikationer för Apples olika plattformar: vanliga datorers Mac OS X, mobiltelefonen iPhone samt läsplattan iPad.

Dels utvecklar jag egna applikationer men jag åtar mig även uppdrag som innebär utveckling av företagsspecifika applikationer för antingen internt eller externt bruk.

Kontakta mig så får du veta hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.