Webutveckling

Wilk Data har genom åren varit med om att ta fram ett flertal webbaserade verktyg, främst för intern användning hos företag men jag kan på beställning även utveckla fristående externa sajter.

Jag arbetar främst med PHP och Javascript som programmeringsspråk och med SQL-baserade databaser. Erfarenhet finns också av ASP-baserad Microsoft-miljö.

Vid utveckling är enkelhet ett grundläggande mål för mig. Både för att korta ner utvecklingstiden men också för att öka användarvänligheten av den färdiga produkten.

Kontakta mig så får du veta hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.