Avdelningschef

Parallellt med projektledning erbjuder Wilk Data även tjänsten avdelningschef: en chef för grupp eller avdelning att hyra på kortare eller längre tid. Ett komplement när organisationen med kort varsel tillfälligt behöver förstärkas. Någon som kan ta ansvar genom att tydlig kommunikation och snabba beslut.

Ansvar

Som avdelningschef tas fullt ansvar för gruppen - både utåt och innåt. Ansvar både i form av stöd men även som pådrivande kraft. Målet är att om möjligt skapa arbetsro och om det behövs öka kommunikationen både inom gruppen och med omvärlden. Tack vare ett analytiskt tillvägagångssätt kan rutiner förbättras.

Kommunikation

En utpräglad förmåga att lyssna har visat sig ha stort genomslag på arbetsklimat och vardagshumör hos avdelningspersonalen, vilket i slutändan påverkar hela organisationen.

Tack vare DiSC-certifiering kan Wilk Data på ett påtagligt enkelt men ändå kraftfullt sätt ge personalen verktyg för att utökad prestation både hos individ och grupp.

Beslut

Precis som vid projektledning har Wilk Data erfarenhet av att ta över en gruppering i en pressad situation och förbättra situationen. Arbete i ett antal olika positioner i organisationer av de mest skiftande storlekar ger Wilk Data en erfarenhet som kommer till användning både på verksamhetssidan och hos stödjande avdelningar inom en organisation.

Kontakta mig så får du veta hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.