Om Wilk Data

Wilk Data är ett enmansföretag som drivs av Khedron Wilk och har sålt IT-tjänster sedan 2001. I och med DiSC-certifiering erbjuds numera även hjälp inom andra sammanhang.

Wilk Datas främsta styrka är den analytiska förmåga företaget erbjuder och kan därför på ett strukturerat sätt angripa vad som initialt kan verka som hopplösa problem.

Läs här nedan om företagets tjänster och kontakta mig gärna för att höra vad jag kan göra för just dig.

Ledning

Projektledning

Wilk Data har varit med i IT-projekt inom vitt skilda brancher i över 10 år och har upprepade gånger varit med om att föra tidskritiska projekt i mål på utsatt tid.

Läs mer om Projektledning.


Avdelningschef

Ett projekt och en avdelning liknar varandra. Uppgifter, tid, personal, resurser och scheman skall hanteras och gärna balansera. Wilk Data har framgångsrikt stöttat organisationer som har haft tillfälligt vakanta chefspositioner.

Läs mer om Avdelningschef.

Utveckling

App-utveckling

Wilk Data utvecklar applikationer för Apples olika plattformar: vanliga datorers Mac OS X, mobiltelefonen iPhone samt läsplattan iPad.

Läs mer om Applikationsutveckling


Webutveckling

Wilk Data har länge byggt webbaserade system, både för kunds interna och externa bruk.

Läs mer om Webutveckling.

Övriga konsulttjänster

DiSC

Beteendeprofilering erbjuds dels integrerat med övriga tjänster men även som en fristående produkt.

Läs mer om DiSC.


Tekniker

Företaget säljer även andra tjänster utöver projektledning, framför allt då som tekniker inom infrastruktur. I mig finner du erbjuda personal med bred erfarenhet från många olika plattformar och tekniker.

Läs mer om Tekniker.