Projektledning

Wilk Data lägger särskild vikt vid analys och kommunikation. Jag tror på att det bästa är att veta vad man skall säga och till vem.

Jag anser att man skall ta in en projektledare tidigt, redan under en förberedande fas. Ibland går inte detta och då är min största styrka när Wilk Data tagits in till projekt i kris. Wilk Data har upprepade gånger framgångsrikt anlitats för att ta över ledningen av projekt som varit på väg att kollapsa.

Tack vare DiSC-certifiering kan Wilk Data bidra till projektgrupper som har möjlighet att fungera optimalt på både individ- och gruppnivå.

Jag har utbildning inom projektstyrningsmodellerna ProMoTe samt PPS men kan även arbeta med andra modeller som till exempel PROPS om så önskas.

Kontakta mig så får du veta hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.