Curriculum Vitae

Projektledare Khedron Wilk

Född: 1972
Nationalitet: svensk

Kontaktinformation

Gottsundavägen 8
184 44 ÅKERSBERGA (Sverige)

Introduktion

Khedron är utbildad projektledare inom projektstyrningsmodellerna ProMoTe samt PPS men kan även arbeta med andra modeller som till exempel PROPS om så önskas. Som erfaren IT-konsult med en utpräglad analytisk förmåga har Khedron det lätt att sätta sig in i nya situationer och snabbt bli en bidragande faktor till problemlösning. Khedron har som konsult haft uppdrag inom bland annat följande branscher: energi, finans, konfektion och restaurang.

Khedron har bred erfarenhet från bland annat flera stora uppgraderingsprojekt. Med mer än 15 års erfarenhet inom databranschen i allt från det minsta företaget till internationella koncerner har han skaffat sig en mångsidig teknisk kunskap. Denna kombinerar han med en framträdande kommunikativ förmåga, organisatorisk kompetens och projekterfarenhet. Han har arbetat som teknisk expert inom flera olika områden men även som projektledare. Flera gånger har arbetsuppgifterna bestått av att rädda projekt eller processer som har havererat – med lyckat resultat.

Khedron är DiSC-certifierad och kan ta fram beteendeprofiler och kommunikationsmönster för både individer och grupper.

Uppdrag

Micros-Fidelio 2011

Teamleader/Avdelningschef
Underhåll och vidareutveckling av support- och konsultorganisation. Khedrons uppdrag var att tillfälligt ta över ledningen av en existerande organisation med personal. Inom ramen för uppdraget ingick dels att stötta den dagliga verksamheten men även att förbättra arbetsmetoder och rutiner. Arbetet innebar både långsiktig planering och snabba beslut för situationer med kort perspektiv. Omfattande kontakter med övriga delar av organisationen samt kunder.


Hennes & Mauritz 2009

Koordinator/Projektledare
Utrullning av ny version av kassaplattform till butik. Khedrons uppdrag var att ta över ledningen av en pågående utrullning som hade flera, både tekniska och organisatoriska, problem. Inom ramen för uppdraget ingick att lösa akuta problem, implementera förbättrade tekniska lösningar och utvärdera existerande processer. Vid behov ta fram nya rutiner samt förslå förändringar i linjeorganisationen. En stor del av arbetet bestod av att förbättra kommunikationsflöden både inom projekt- och linjeorganisation samt att identifiera kompetensbehov. Kraven på teknisk kunskap och stresstålighet var tidvis väldigt höga. Kunden var under hela projektet mycket nöjd med Khedrons arbetsinsats. Kunden har påtalat att projektet var lyckat och att Khedron nådde uppsatta projektmål.

Teknisk miljö: WEPOS, Active Directory, SMS 2003, BDD, ZTI


Hennes & Mauritz 2006 - 2009

Tekniker/utvecklare
Framtagning och driftsättning av nytt system för spridning av information till och från butik. Projektet syftade till att ersätta klientinstallerade applikationer med Citrix-miljö och som en del av detta togs det fram ett nytt system för kommunikation- och dokumenthanteringen mellan butik och kontor. Khedron var med och tog fram designen, byggde den tekniska plattformen och implementerade lösningen i produktion. Khedron fungerade under en period som projektledare för projektet och var även delaktig i val av nya konsulter till projektet.

Teknisk miljö: Windows XP, Citrix, Active Directory, SMS 2003, BDD, ZTI


Lerums kommun 2006

Delprojektledare
Koordinering av paketeringsfabrik inom ramen av ett kommunomfattande uppgraderingsprojekt. Khedrons uppgift var att återstarta ett havererat delprojekt och detta gjordes genom att skapa riktlinjer, processer samt dokumentation av dessa. I arbetet ingick även att göra resursberäkning för framtida arbete samt kommunikation med andra projekt och linjeorganisation. Tekniskt innebar det anpassning av paketering relaterad till en klientmiljö som byggde på BDD samt delaktighet i framtagande av lösningar som byggde på en kombination av ZTI och SMS. Kunden var mycket nöjd med delprojektet under Khedrons ledning och delprojektet gick i mål enlighet med den av Khedron framtagna tidplanen.

Teknisk miljö: Windows XP, Citrix, Active Directory, SMS 2003, BDD, ZTI


Handelsbanken 2005

Paketerare
Skapande av installationspaket inom ramen av ett koncernomfattande uppgraderingsprojekt där Khedron arbetade med alla delar av paketeringsprocessen, allt från inhämtande av information och paketering till genomförande av tester med kund. Tekniska arbetsuppgifter: MSI-paketering, felsökning av Active Directory, samt uppläggning av paket. Även test av paket avseende kompabilitet med AD-policy. Felsökning på register- och filnivå av kompabilitetsproblem samt skapande av nya säkerhetspolicies i AD. Projektet var lyckat vilket kunden själv påtalade.

Teknisk miljö: Windows XP, Active Directory, WPS, VMWare WS, RegMon, FileMon.


Lidingö Folkhögskola 2004

Tekniker
Allmän support som nätverks- och PC-tekniker. Khedron löste problem både på server- och klientsidan. Etablering av backuprutiner och hantering av akuta problem med ekonomisystem. Kunden var uttryckligen mycket nöjd med support och problemlösning.

Teknisk miljö: Novell Netware, NDS, Windows NT 4


Alecta 2004

Paketerare
Skapande av installationspaket inom ramen av ett koncernomfattande uppgraderingsprojekt. MSI-paketering samt viss felsökning av Active Directory och SMS. Test av paket avseende kompabilitet med AD-policy samt felsökning på register- och filnivå av kompabilitetsproblem.

Teknisk miljö: Windows 2000, Active Directory, SMS, WfWI 3, WIM 7, VMWare WS, RegMon, FileMon.


Fortum 2002 – 2003

Gruppledare/paketerare
Skapande av installationspaket inom ramen av ett koncernomfattande uppgraderingsprojekt. Khedron utförde både MSI-paketering samt koordination av paketeringsverksamhet. Tekniska uppgifter bestod av felsökning av Active Directory, uppläggning av paket, kollektioner och aviseringar i SMS, test av paket avseende kompabilitet med AD-policy. Även felsökning på register- och filnivå av kompabilitetsproblem samt skapande av nya säkerhetspolicies i AD. Organisatoriska arbetsuppgifter bestod av framtagande av processer och riktlinjer samt dokumentering av dessa. Khedron utvecklade det verktyg projektet använde för att stödja paketeringsverksamheten (ASP-lösning som byggde på VBS och IIS). Verktyget fortsatte efter projektet att användas av linjeorganisationen. Slutligen var Khedron även delaktig i val av konsulter inom delprojektet.

Teknisk miljö: Windows XP, Active Directory, WfWI 3.5, WIM 7, VMWare WS, SMS Admin Console, Fastlane, RegMon, FileMon.


Linsen 2001 - idag

Tekniker
Allmän support som nätverks- och PC-tekniker. Har löst problem med installationer, e-post, Internet och nätverk men även gett allmän rådgivning om IT-investeringar.

Teknisk miljö: Windows XP.

Teknisk kompetens

Metodik

ProMoTe, PPS, DiSC

Verktyg

Wise for Windows Installer, MS Office

Programmeringsspråk

XML, HTML, PHP, JavaScript, VB Script, ASP, C, C++, Pascal, Assembler (i386), Objective-C

Databaser

MySQL, MS SQL Server, Btrieve

Operativsystem

Apple Mac OS X, Apple Mac OS X Server, Apple Mac OS 7/8/9, System 6, MS-DOS, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT 4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista, Darwin, FreeBSD, Linux

E-post

Server: MS Exchange, Postfix, Apple Mail, UW POP/IMAP, Cyrus
Klient: MS Outlook, MS Outlook Express, Apple Mail, Eudora
Web: SquirrelMail, Horde, Outlook WebMail Access

Web

Server: MS Internet Information Server, Apache
Klient: MS Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Safari, Chimera, Lynx

Terminal

MS Terminal Server, Citrix Metaframe, X Windows, SSH

Säkerhet

OpenSSL, Bordware Firewall-1, Checkpoint

AntiVirus

Symantec Norton AV, Panda Titanium AV, F-Prot AV, McAfee Virex AV, Grissoft AVG AV.

Övrigt

Active Directory, Cisco routers, MS SMS, SLA, projektledning, dokumentation, nätverkskonfiguration.

Kurser

2011, Förhandlingsteknik
2010, Retorik – fördjupning
2010, Retorik – grund
2010, Presentationsteknik
2009, PPS – fördjupad projektstyrning
2009, PPS – grundläggande projektstyrning
2007, Marknadsföring
2007, Effektivitetskurs
2004, Projektekonomi
2004, ProMoTe – grundläggande projektledning

Certifieringar

2011, DiSC
2002, MCP Windows 2000
1999, MSCSE Windows NT 4

Anställningar

2001–idag Wilk Data (egenföretagare)

2000 PG Life

1996–2000 Scala International AB

1995–1996 Farnell Integra

1995 Arvako AB

1994 Latronix AB

1991 Förbundet Unga Forskare

1991 MR Data

1989 K-Bygg

Språk

Svenska, modersmål
Engelska, flytande i tal och skrift
Tyska, läsförståelse och viss talförståelse

Militär bakgrund

2006-2008 Gruppbefäl, Insatspluton Syd

2004–2006 Gruppbefäl, Huddinge Hemvärnskompani

1992-1993 Gruppbefäl, 24. Signalskyddspluton

Personligt

Khedron är serviceinriktad och ansvarfull. Arbetar bra både i grupp och självständigt. Fungerar bra som ledare eftersom han är tålmodig med ändå pådrivande. Klarar av att hantera akuta situationer och kan hålla sig lugn även vid hög stressnivå. Uttrycker sig väl i både tal och skrift och har fått mycket beröm för sin kommunikation.
Stor del av fritiden ägnas åt löpträning där så kallade ultralopp är målet. Khedron har bland annat sprungit 100 engelska miles (161 km) på en tävling. Han bor tillsammans med sin fru i ett rosa hus med en stor trädgård utanför Åkersberga norr om Stockholm.