Ledning och utveckling

Ledning och utveckling - två ord som sammanfattar vad Wilk Data står för och det handlar inte bara om projektledning och applikationsutveckling. Wilk Data strävar efter att vid behov leda och utveckla på flera plan samtidigt. Den beställda tjänsten, kundens organisation och de jag arbetar tillsammans med.

Varför

Du skall känna trygghet i ditt behov av IT-relaterad hjälp. Känna att någon löser ditt problem och ditt behov. Att du förstår vad som har förändrats och varför. Trygghet och tydlighet.

Hur

Wilk Data levererar just trygghet genom att arbeta noggrant och strukturerat. Erfarenhet kombinerat med öppenhet gör att du som kund hela tiden får tydliga besked. Dokumentation före, under och efter ett uppdrag är en självklarhet.

Vad

Wilk Data tillhandahåller ledning i olika former, både av organisationer och enskilda individer. Exempel på olika roller jag kan ta: projektledare, avdelningschef och coach. Wilk Data arbetar främst med projektstyrningsmodelen PPS samt beteendeprofiler enligt DiSC. DiSC-profiler kan även tillhandahållas separat.

Jag bygger även webbplatser och mobila applikationer. För webbaserad utveckling föredrar jag PHP och för mobila appar utvecklar jag för Apples iOS, dvs iPhone och iPad.